R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Verkondiging en Catechese
De algemene doelstelling voor dit taakveld luidt:

Samen in gesprek komen over het leven, verbindingen leggen tussen levenservaringen en bijbelse verhalen, en het verstaan van kerkelijke tradities, waardoor mensen het woord van God verstaan en er naar gaan leven.

Voor verkondiging geldt aanvullend dat de voorganger getuigenis aflegt van Gods geschiedenis met zijn schepping en dat voorlegt aan de gemeenschap.

Het taakveld omvat de volgende werkgroepen:
  • schoolcatechese
  • voorbereidingsgroep Eerste Heilige Communie
  • voorbereidingsgroep Heilig Vormsel
  • werkgroep doopviering
 
 Schoolcatechese
Doelstelling is het verzorgen van godsdienstlessen op de openbare basisscholen in de gemeente Hardenberg.

Bij de vergaderingen van deze werkgroep is de co÷rdinator van het taakveld en indien mogelijk de pastoor aanwezig in verband met de deskundige inbreng zijnerzijds.
 
 Voorbereidingsgroep 1e Heilige Communie
Coördinator van de werkgroep voorbereiding Eerste Heilige Communie is:
    Mw. Willeke Helthuis
    tel: (0523) 266117
 
 Voorbereidingsgroep Heilig Vormsel
Coördinator van de werkgroep voorbereiding Heilig Vormsel is:
    Mw. J.T.M. (Jacqueline) Ruizenaar
    tel: (0523) - 26 48 46

Doelstelling van deze twee groepen is het verzorgen van de bijeenkomsten van kinderen ter voorbereiding van de betreffen-de vieringen in goede samenwerking met de pastoor, het infor-meren van ouders/verzorgers over deze voorbereidingen en samen met ouders/verzorgers de teksten van de vieringen maken en de voorbereiding van deze vieringen verzorgen.
 
 Werkgroep doopviering
Doelstelling van deze werkgroep is de voorbereiding van doopvieringen, in overleg met de pastoor.
De coördinator van deze werkgroep is:
    Mw. Veronique Reimer 
    tel: (0523) - 26 65 40
 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263223 bezoekers gehad