R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Liturgie
PROFIEL LITURGIE

De algemene doelstelling voor het profiel Liturgie luidt:

Het mogelijk maken dat mensen zo optimaal mogelijk hun geloof kunnen beleven, met name middels liturgische vieringen.

Het profiel Liturgie omvat de volgende werkgroepen:

    * Werkgroep communieviering
    * Werkgroep avondwake / uitgeleide
    * Werkgroep gezinsviering / *viering
    * Koren
    * Lectoren
    * Kosters
    * Misdienaars

Liturgie is ondergebracht in een Pastoraatsgroep.
Profieldrager Liturgie van onze geloofsgemeenschap is:

    Mw. H.E.M. (Herma) Jørgensen
    tel: (0523) – 26 17 29

 
 Tekstgroep lekenvoorgangers
Doelstelling is het maken en uitvoeren van woord- en communievieringen. De werkgroep werkt zowel voor de eigen parochie als ook voor parochies in het parochieverband. Hiervoor is er een interparochieel overleg met collega-voorgangers.
De coördinator van deze werkgroep is:
    Mw. J.A.M. (José) Terhorst
    tel: (0523) - 26 73 86
 
 Werkgroep gezinsviering
Doelstelling is het samenstellen en uitvoeren van gezinsvieringen in samenwerking met de pastoor en het kinderkoor. Verder wordt ook medewerking verleend bij bijzondere vieringen als de Eerste Heilige Communie.
De coördinator van deze werkgroep is:
    Mw. H.E.M. (Herma) Jørgensen
    tel.: (0523) - 26 17 29
 
 Werkgroep kindernevendienst
Doelstelling is de kinderen in verstaanbare taal de lezingen te vertellen met bijpassende teken- en knutselwerkjes. De kindernevendienst wil jonge gezinnen de gelegenheid bieden ook de zondagsvieringen bij te wonen.

Coördinator van deze werkgroep is:
    Mw. M.E. (Marlon) Scholten
    tel: (0523) – 26 78 36

 
 Zangkoren
Doelstelling is het muzikaal begeleiden en opluisteren van vieringen in onze geloofsgemeenschap. Soms vindt er uitwisseling met koren van andere geloofsgemeenschappen binnen de Emmanuelparochie plaats. Het opluisteren van bijzondere diensten als rouw, trouw en jubilea behoort eveneens tot de taken van de koren.

De geloofsgemeenschap Sint Stephanus heeft de volgende koren:
   
Gemengd koor:

dirigent / organist:
organist:
repetitie:
'Stephanuskoor'

Dhr. H.J.M. (Herman) Kok
Dhr. J. (Jan) van Kuyk
elke dinsdag van
19.30 - 21.30 uur
tel: (0523) - 26 38 74
Middenkoor:
dirigent / organist:
organist:
repetitie:
'Poco à Poco'
Mw. A.H. (Anielka) Żak
Dhr. G.J.H. (Jos) Jørgensen
1x per 2 weken op zondagavond
tel: (0523) - 26 75 96

 
 Lectoren
Doelstelling is het lezen tijdens de viering van de mededelingen, eerste en tweede lezing, teksten en voorbede. Het assisteren bij het uitreiken van de Heilige Communie behoort eveneens tot de taak van de lector.
Dit alles in goed overleg met de voorganger.

Coördinator van deze werkgroep is:
     Dhr. P.A. (Piet) van Galen
    tel: (0523) - 26 23 06

 
 Kosters en misdienaars
Kosters:
Doelstelling is het verzorgen van de materiële voorwaarden in de kerk, die nodig zijn voor het houden van vieringen, diensten en bijeenkomsten. Deze taak wordt wekelijks wisselend door een of twee kosters verzorgd.

Coördinator van deze werkgroep is:
    Mevr. A.M.H. (Tineke) Kok
    tel: (0523) - 26 38 74

Misdienaars:
Zodra jongens en meisjes hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen zij misdienaar worden in onze geloofsgemeenschap. Zij assisteren de pastoor of pastor tijdens de liturgie.

Coördinator van deze werkgroep is:
    Dhr. R.G.M. (Rudolf) Scholten
    tel: (0523) – 26 39 52

 
 KOKER
niet meer actief
 
 Werkgroep Clara Feyoena Heem
Niet meer actief
 
 Interkerkelijk avondgebed
Niet meer actief
 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263212 bezoekers gehad