R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Financiën
Wat betreft de financiŽle middelen is onze parochie volledig afhankelijk van de giften van de parochianen. Inkomsten uit bezittingen of subsidie vanuit de overheid kennen we nagenoeg niet. Het is daarom redelijk te verwachten dat iedere parochiaan, ieder naar eigen vermogen en mogelijkheden, zijn/haar financiŽle steentje bijdraagt.

De Actie Kerkbalans, die jaarlijks in januari wordt gehouden, heeft de bedoeling de parochianen op deze verantwoordelijkheid te wijzen. Tijdens deze actie krijgt men de gelegenheid de toe-zegging van de kerkbijdrage voor het komend jaar te doen en een betalingswijze af te spreken. Op deze manier kan een zo verantwoord mogelijk financieel beleid gevoerd worden.

Naast de kerk- of parochiebijdrage is er wekelijks een collecte tijdens de kerkdienst. Ongeveer zes keer per jaar wordt een tweede (deur-)collecte gehouden voor charitatieve doeleinden. Bij geen deelname aan de Actie Kerkbalans is het toch mogelijk het parochieblad te ontvangen.
Dit gebeurt tegen een jaarlijkse vergoeding van Ä 12.
 
 Tarieven voor bijzonder diensten

De onderstaande bijdragen zijn onder discussie en zullen binnenkort worden vastgesteld

 

Heilige Mis / Stipendium 

:

Jaargedachtenis 

:

Doop 

:

Huwelijk (excl. extra kaarsen, bloemen, huwelijksbijbel e.d.)

:

Uitvaart (hieronder is begrepen avondwake, uitvaartviering, begrafenis)

:

   

Crematie

:

Bijdrage voor koor 

:

Bijdrage voor misdienaars 

:

Jubileumviering tijdens normale viering 

:

Gezongen jubileumviering (aparte viering) 

:


Voor bijzondere diensten wordt allereerst de pastoor benaderd. Betrokkene(n) kan (kunnen) met hem nadere afspraken maken. De pastoor informeert vervolgens de coördinator van de kosters, en de dirigent van het gewenste koor.

 
 Postadres en rekeningnummers parochie
    R.K. Geloofsgemeenschap St. Stephanus
    De Mulderij 10
    7772 HH Hardenberg

Rabobank : NL48 RABO 0324 9618 98

In verband met de kosten die sommige banken in rekening brengen voor verleende diensten, wordt u verzocht voor overboekingen deze rekening te gebruiken.
 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263220 bezoekers gehad