R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Familieberichten

In het bestuur is de publicatie van Familieberichten op de website besproken. Er is hiertoe contact opgenomen met de Canonieke Vraagbaak.
Resultaat: Familieberichten kunnen niet meer op de website, en zijn daarom verwijderd.

Zie onderstaand bericht:

Geachte mevrouw Engels,
de persoonsgegevens van parochianen vallen onder Regeling Bescherming Persoonsgegevens Parochies en natuurlijk het burgerlijk recht.
In artikel 9 staat het volgende; -Artikel 9: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden-Persoonsgegevens worden door het parochiebestuur uitsluitend verstrekt aan derden voor zover zulks voortvloeit uit de doelstellingen van de verwerking dan wel wordt vereist ingevolge een wettelijk of kerkelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de betrokkene. Publicatie op de website is publiek en vloeit niet voort uit de doelstellingen van de verwerking. Een ieder op de wereld kan het namelijk lezen. Voor publicatie zou toestemming nodig zijn van de personen zelf.
Kortom: ik zou het niet doen.
Met vriendelijke groet, namens de Canonieke Vraagbaak,
Olav Boelens

 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263214 bezoekers gehad