R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Actualiteiten

- [jan-2018] Kerkblad 40-dagentijd 2018
- [nov-2017] Nieuwsbrief Emmanuelparochie november 2017
- [okt-2017] Filmavond 5 november
- [sep-2017] Studiedag 'Gregoriaans begeleiden' Doesburg
- [sep-2017] Kerkblad Herfst 2017
- [apr-2017] Vesper viering Goede vrijdag
- [apr-2017] Kerkblad Pasen!
- [feb-2017] Vrijwilligers gezocht voor 200-jarig jubileum boekje Dedemsvaart
- [feb-2017] Kerkblad 40 dagentijd
- [jan-2017] Oproep tot behoud van de SILA-regeling
- [jan-2017] Nieuwjaarstoespraak 2017
- [jan-2017] Fietseninzameling voor asielzoekers
- [dec-2016] Kloosterweekend in abdij Koningsoord, 27÷29 januari 2017
- [dec-2016] Kleurplaat Kerst
- [dec-2016] Kerkblad Kerst-editie
- [dec-2016] Extra Kerstvieringen !!!
- [okt-2016] Uitnodiging afscheid Riet Mulder-Borg
- [okt-2016] Jaarkalender Jongerenpastoraat
- [sep-2016] Kerkblad Herfst 2016
- [aug-2016] Uitnodiging presentatieviering
- [jun-2016] Parochieblad zomer 2016
- [jun-2016] Bezoek aan Abdij van Berne
- [jun-2016] Nieuwsbrief Emmanuelparochie juni 2016
- [jan-2016] 45 jarig jubileum St. Cecilia koor

 
 [jan-2018] Kerkblad 40-dagentijd 2018
geschiedenis

Via deze LINK is het ‘Kerkblad 40-dagentijd 2018’ te vinden.

 

 
 [nov-2017] Nieuwsbrief Emmanuel Parochie november 2017
geschiedenis

 

De nieuwsbrief van onze Emmanuelparochie van november 2017 vindt u HIER

 

 
 [okt-2017] Filmavond 5 november
geschiedenis

 

De locatieraad organiseert een filmavond in de kerk, en wel op zondagavond 5 november, aanvang 19.00 uur.

 

As it is in Heaven is de film die dan vertoond zal worden.

 

Deze film gaat over het leven in een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar en heeft een mening over het leven van de ander. Jong botst met oud en conservatief met liberaal. Dirigent Daniel wandelt hier als buitenstaander binnen, maar zit er al snel midden in. Hij is dan misschien geen grote held die hard tegen onrecht strijdt, maar weet de mensen om hem heen wel te inspireren. Hij dirigeert hen alleen in de muziek, maar onbewust ook in het leven. De plaatselijke dominee verliest langzaamaan zijn machtpositie aan Daniel en probeert alles om dit ongedaan te maken. Regisseur Kay Pollak snijdt allerlei thema’s aan. Zo worden o.a. de positie van de kerk en de emancipatie van de vrouw behandeld.

 

Helemaal hemels is de film dus niet, maar herkenbaar en daarom zeker mooi om naar te kijken!

Pastor Joop Butti zal de avond begeleiden.

Om 20.00 uur is er een pauze waarin u kunt genieten van een lekker kopje thee of koffie. En uiteraard is er ook een koekje bij.

Het einde van de film zal ongeveer 21.30uur zijn.

 

Iedereen is van harte uitgenodigd.

 
 [sep-2017] Studiedag 'Gregoriaans begeleiden' Doesburg
geschiedenis

 

Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg

Op zaterdag 30 september 2017 wordt een studiedag voor organisten en andere begeleiders gehouden in de RK Martinuskerk van Doesburg (Juliana van Stolberglaan 3). De dag zal in het teken staan van het begeleiden van Gregoriaanse gezangen. Veel organisten komen regelmatig in aanraking hiermee en hebben soms net te weinig bagage om goed zelfstandig vooruit te kunnen, zowel met het ‘ontcijferen’ van het Gregoriaanse notenschrift, als wel het kiezen van de begeleidende akkoorden.

Deze studiedag wil daarom een handreiking zijn om organisten wat verder op weg te helpen in het zo zelfstandig mogelijk begeleiden.

Uitgangspunt hierbij is o.a. het maken van een (handig) voorspel en uiteraard het vinden en kiezen van passende harmonieën.

De dag wordt geleid door musicus Marcus de Haard. Tevens worden de deelnemers voorzien van handige tips en deskundige adviezen.

De dag begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30u.) en sluit om 15u.

 

Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, t. 030 – 698 25 79. E. post@nsgv-aartsbisdom.nl

 

 

 
 [sep-2017] Kerkblad Herfst 2017
geschiedenis

Via deze LINK is het parochieblad ‘Herfst 2017’ te vinden.

 
 [apr-2017] Vesper viering Goede vrijdag
geschiedenis

 

Goede Vrijdag – waarom?

 

Op Goede Vrijdag wordt om 18:30 uur een Vesperviering gehouden in ons kerkgebouw aan de Mulderij 10.

 

Alle aandacht gaat uit naar de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus, zoals afgebeeld in de kruiswegstaties.

Onze kruiswegstaties zijn litho’s van de kunstenaar Jan Toorop.

Deze viering, waarin we zingen, bidden, lezen en luisteren, is bedoeld voor de kinderen, jongeren en ouderen, kortom voor iedereen.

 

Medewerking wordt verleend door ons koor Poco a Poco.

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

 

We hopen op een grote opkomst.

 

Locatieraad RK Geloofsgemeenschap St. Stephanus

Mulderij 10

Hardenberg

 
 [apr-2017] Kerkblad Pasen!
geschiedenis

Via deze LINK is het kerkblad ’Pasen!  2017’ te vinden.

 

 
 [feb-2017] Vrijwilligers gezocht voor 200-jarig jubileum boekje Dedemsvaart
geschiedenis

Dedemsvaart februari 2017.

 

Beste medeparochianen van onze Emmanuelparochie,

 

Zoals u misschien weet (of niet weet) is mede op initiatief van Baron Mr. Willem Jan van Dedem in 1820 de R.K. kerk in Dedemsvaart  tot stand gekomen.

Het is nog wel niet zo ver maar in 2020 is dit dus 200 jaar geleden.

Het bestuur van het St Vitus kerkgenootschap wil n.a.v. dit jubileum een boekwerkje uitgeven. Onderstaande personen hebben zich bereid verklaard hier toe het initiatief te nemen.

Voor 2 personen is dit toch wel een hele klus. Denk hierbij aan archiefonderzoek, fotografie en het schrijven en de vormgeving van het boek. Indien u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren houden wij ons aanbevolen. Dus schroom niet contact op te nemen.

 

Nu zijn er natuurlijk een aantal archieven waaruit gegevens kunnen worden gehaald. Daar zijn we al mee bezig. Maar er zijn ongetwijfeld ook nog mensen, hierbij denken we in het bijzonder aan ( oud ) parochianen, die over een persoonlijk verhaal, foto’s, herinneringen of ander materiaal beschikken wat voor publicatie in aanmerking komt.  Dit soort zaken maken een boekwerk vaak levendiger en prettiger leesbaar. Afhankelijk van het aanbod zal worden bekeken wat voor plaatsing in aanmerking komt.

 

Indien U denkt een bijdrage te kunnen leveren, in welke vorm dan ook, houden wij ons hiervoor aanbevolen.

 

Met vr. gr.

Helmuth Rijnhart

Mail:  rijnhart@online.nl

 

Sander Koopman

Mail: koopmana@home.nl

Tel:   0523 616279

 

 

 
 [feb-2017] Kerkblad 40 dagentijd
geschiedenis

Via deze LINK is het kerkblad ’40 dagentijd 2017’ te vinden.

 
 [jan-2017] Oproep tot behoud van de SILA-regeling
geschiedenis

OPROEP TOT BEHOUD VAN DE SILA-REGELING

 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die vergaande consequenties kan hebben voor de ledenadministratie van onze parochie.

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die in 2018 ertoe zal leiden dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.

In de bestaande regeling krijgt SILA de adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke stand en via een slim systeem krijgen ook de parochies deze informatie waarbij de privacy van de parochianen gegarandeerd blijft.

Zo hebben wij de ledenadministratie tot nu toe actueel kunnen houden.

Een actueel ledenbestand is van groot belang om het contact met de parochianen te kunnen onderhouden, zoals het sturen van het kerkblad, bezoekjes bij ziekte of het sturen van specifieke uitnodigingen aan bv eerste communicantjes of bij activiteiten voor speciale doelgroepen.

Inmiddels heeft de overheid een internetconsultatie geopend, die loopt tot 3 februari 2017, waardoor ook u kunt reageren op het voornemen van het kabinet om de SILA- regeling te beëindigen. De Nederlandse bisschoppen vragen aan alle katholieken in Nederland om hiervan gebruik te maken.

Deze internetconsultatie biedt u de kans om te laten horen wat u van de motie tot beëindiging van de SILA-regeling vindt.

 

https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen

 

Hier vindt u hoe u dat stap voor stap kunt doen en bij “reacties op consultaties” vindt u ook voorbeelden van argumenten die u daarbij zou kunnen gebruiken.

Wij bevelen de deelname aan de internetconsultatie van harte bij u aan.

 

Namens de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap St Stephanus te Hardenberg

José Terhorst, voorzitter

 

 
 [jan-2017] Nieuwjaarstoespraak 2017
geschiedenis

Nieuwjaarstoespraak 2017

 

Deze keer wil ik als eerste beginnen met het bedanken van alle mensen die zich, jaar in jaar uit, inzetten voor het welzijn van deze Geloofsgemeenschap.

Waar zie je dat nog dat mensen belangeloos langdurig vrijwilligerswerk doen. Zonder deze inzet zaten we hier vandaag niet, dat kun je wel ze zeggen.

Veel van dit werk gebeurt niet in het openbaar, maar achter de schermen. Niemand die het ziet, maar het wordt wel gedaan.

Dit onzichtbare raderwerk draait ongezien door, net als de tijd.

 

In het afgelopen jaar, 2016, was het 50 jaar geleden dat deze Geloofsgemeenschap de eerste eigen kerk kreeg en in 2016 was het al weer 30 jaar geleden dat we een zelfstandige parochie werden. Dat laatste heb ik nog meegemaakt, de tijd is ongezien doorgedraaid.

 

Ook deze gebeurtenissen zijn te danken aan de inzet van vrijwilligers.

Zij zijn in het begin van de zestiger jaren gaan “zeuren” bij de Bisschop om het voor de kleine groep katholieken in deze omgeving makkelijker te maken zondags naar de kerk te gaan. En het is ze gelukt!!!

 

In die zestiger jaren was er in Nederland steeds meer het idee ontstaan, dat we samen kerk moesten zijn.

Niet alleen de pastoors en kapelaans waren meer verantwoordelijk voor het wel en wee van de kerk,  nee, ook de gelovigen zelf gingen zich verantwoordelijk voelen.

De kerk werd van ons samen, samen een gemeenschap vormen………

Het gevolg was wel dat we ons naar binnen keerden, ons vnl richtten op de mensen die we regelmatig in de kerk zagen.

 

In deze tijd wordt van ons gevraagd meer een missionaire kerk te zijn,  meer oog te hebben voor de mensen die we niet wekelijks zien of zelfs alleen maar op hoogtijdagen.

We hebben een Blijde Boodschap uit te dragen aan iedereen die het horen wil en die niemand uitsluit.

 

‘Verbinden’, daar gaat het om, verbindingen leGeloofsgemeenschapen tussen ons en de mensen die niet meer wekelijks in de kerk komen en ook met de andere Geloofsgemeenschappen.

Er wordt van ons gevraagd samen verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van ons en onze naasten.

 

In de voorgaande jaren heb ik deze gelegenheid gebruikt om terug te blikken op het oude jaar

en voornemens voor het nieuwe jaar aan te dragen. In ons kerkblad schrijf ik nu iedere keer een stukje over wat we als Locatieraad doen en aan het eind van deze maand komt er weer een kerkblad uit.

Daarin zal ik een samenvatting van 2016 meenemen, dat U dan op uw gemak kunt nalezen.

Ook de notulen van onze vergaderingen geven informatie over waar we ons mee bezig houden.

 

Toch vind ik het wel belangrijk om stil te staan bij onze parochianen en partners van parochianen, die het afgelopen jaar overleden zijn;

Gerard Kamp, op 13 januari 2016

Bennie Dijkers, op de leeftijd van 79 jaar

Sinie Engbersen–Krops, 81 jaar

Jan Hoonhorst, 78 jaar

Bertha van Galen–van Leeuwen, 79 jaar

Piet Diks, 74 jaar

dhr. J.W.M. de Vos, 91 jaar, dhr. deVos woonde wel in Hardenberg maar had als voorkeursparochie Slagharen.

 

Ook wil ik nog noemen dat we dit jaar afscheid hebben moeten nemen van Riet Mulder.

Ze vond het heel erg jammer dat ze moest stoppen met haar werkzaamheden. Ze vertelde me bij het afscheid nemen, dat ze altijd met veel plezier hier in Hardenberg kwam.

 

Gelukkig is het pastorale team weer versterkt met de komst van Pastor Johan Rutgers en pastoraal medewerker Marga Klein Overmeen. We hebben beide van harte welkom geheten.

 

Verbindingen leGeloofsgemeenschapen, daar had ik het net over, sluit mooi aan bij de actie Kerkbalans die dit jaar als thema heeft: ‘de Kerk verbindt.’

En zo kom ik bij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in onze Geloofsgemeenschap. 

We houden ons bestaansrecht zolang we vitaal en financieel gezond zijn.

Zowel het zichtbare als het onzichtbare raderwerk van deze Geloofsgemeenschap willen we zo lang mogelijk draaiende houden, uw aller steun en inzet blijven dus hard nodig, zowel als vrijwilliger als ook financieel.

 

Tot slot hoop ik dat wij in het jaar dat voor ons ligt blijven zoeken naar vormen van verbinding

en dat we ons gezegend mogen weten met elkaar.

Dat God het ons mag geven.

 

Ik wens u allen, mede namens de leden van de Locatieraad, als mede namens de  profieldragers,

EEN ZALIG NIEUWJAAR.

 

 

José Terhorst,

voorzitter Locatieraad St Stephanus  Hardenberg

 
 [jan-2017] Fietseninzameling voor asielzoekers
geschiedenis

Fietseninzameling voor asielzoekers

 

Het diaconaal Platform Hardenberg zet zich in voor de mobiliteit van de asielzoekers die in het AZC Heemserpoort ondergebracht worden. Daarvoor zijn wij op zoek naar fietsen die niet meer gebruikt worden en die U af wil staan voor dit project. Kleine mankementen zijn te repareren. Dat doen we in de verschillende werkplaatsen voor dit project. U kunt ons mailen dat U een fiets heeft staan. Doe dat door naam, adres en telefoonnummer door te geven aan ons secretariaat. secretariaatwerkgroepazc@gmail.com

      

De asielzoekers zijn U erg dankbaar.

 
 [dec-2016] Kloosterweekend in abdij Koningsoord, 27÷29 januari 2017
geschiedenis

Kloosterweekend in abdij Koningsoord

 

Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 27 t/m zondag 29 januari 2017 (inloop op vrijdag de 27ste vanaf 15.30 uur). We zijn te gast bij de zusters trappistinnen van abdij Koningsoord in Arnhem (Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem). Dit jaar is het thema: ‘Wat beweegt je? Speuren naar spiritualiteit’. We leven mee met het ritme van het klooster waar we verblijven. Tussen de vieringen door is er ruimte voor onderlinge ontmoeting, gesprek, stilte en natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere jongeren ook de kloosterbewoners.

De kosten van het kloosterweekend bedragen € 50 per persoon. Dat is inclusief overnachtingen, maaltijden en deelname aan de diverse programmaonderdelen. Indien financiën je mogelijke deelname beletten, neem dan contact op met de organisatie. 

Neem voor meer informatie en/of aanmelden voor het kloosterweekend contact op met Amanda Praseres (tel.: 06 48459598) of Samuel Luz (tel.: 06 28448875). Je kunt hen ook mailen: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

 

 
 [dec-2016] Kleurplaat Kerst
geschiedenis

 

Kleurplaat Kerstviering Kinderen 

 

R.K. Geloofsgemeenschap St. Stephanus De Mulderij 10 Hardenberg

 

Kerstavond zaterdag 24 december 2016 om 18:30 uur

 

Alle kinderen krijgen een attentie als beloning voor het inkleuren

 

De kleurplaat vind je HIER

 

 
 [dec-2016] Kerkblad Kerst-editie
geschiedenis

 

Het Kerblad voor de Kerstperiode vindt u HIER

 

 

 
 [dec-2016] Extra Kerstvieringen !!!
geschiedenis

ZALIG KERSTMIS

 

EN EEN

 

GEZEGEND 2017

 

Langs deze weg willen wij ook de vele vrijwilligers

heel, heel hartelijk bedanken!!

Want: alleen samen vormen we een geloofsgemeenschap!!

 

 

Extra vieringen in de kerstperiode

 

Dinsdag 13 dec. om 19.00 uur

                                                            Viering van verzoening in Slagharen

 

Kerstavond 24 dec. om 18.30 uur

                                                            Kinderkerstviering met José en Jos

 

Kerstavond 24 dec. om 23.00 uur

                                                            Nachtmis met pastoor Hermens

                                                                        Koor: Poco à Poco

 

Eerste Kerstdag 25 dec. om 11.00 uur

                                                            Communieviering met pastor Butti

                                                                        Koor: Stephanuskoor

                                                                                    tevens kindernevendienst

 

Tweede Kerstdag 26 dec. om 10.00 uur

                                                            Gezamenlijke viering in Dalfsen

 

Nieuwjaarsdag om 10.00 uur

                                                            Gezamenlijke viering in Dedemsvaart

                                                            (Dus géén viering in Hardenberg)

 

Nieuwjaarsreceptie zondag 15 januari 2017

We willen alle parochianen van harte uitnodigen om elkaar op zondag 15 januari 2017, na afloop van de viering waarin pastor Rutgers voor zal gaan, het allerbeste toe te wensen voor 2017. Uiteraard onder het genot van.........

Tevens kans voor u om kennis te maken met onze nieuwe pastor, Johan Rutgers.

Uiteraard zingen ook nu weer beide koren.

We hopen dat we veel parochianen persoonlijk een gezond en voorspoedig 2017 zullen kunnen wensen.

 

Hier volgt een speciaal bericht voor alle kinderen, voor hun mama's en papa's, voor hun oma's en opa's, voor hun vriendjes en vriendinnetjes:

 

Kerstviering kinderen:                         Kerstavond om 18:30 uur

 

Al vele, vele jaren wordt op Kerstavond een kinderkerstviering gehouden.

Het aloude Kerstverhaal wordt verteld aan de hand van hele mooie plaatjes op de beamer. De liedjes die gezongen worden zijn vrolijk en modern.

De kerk wordt, zoals altijd, weer prachtig versierd met kerstbomen, kerstslingers en, niet te vergeten, de KERSTSTAL. Hierin wordt het Kerstverhaal letterlijk uitgebeeld!

Zeer de moeite van het bekijken waard!

Om de kerk nog vrolijker te maken, mogen de kinderen de (bijgevoegde) kleurplaat inkleuren en meenemen naar de Kerstviering. En natuurlijk is er dan voor ieder kind dat de kleurplaat meeneemt een attentie als beloning voor hun inzet!

Zoals gebruikelijk bij elke geboorte, wordt er ook getrakteerd:

Beschuit met (blauwe) muisjes en warme chocolademelk!

 

Dus kinderen, mama's en papa's, oma's en opa's, vriendjes en vriendinnetjes:

Komt allen naar de Kerstviering voor kinderen en geniet van het samenzijn,

het aloude Kerstverhaal, de mooie liederen, en de prachtig versierde kerk!

 

We hopen op een grote opkomst.

 

Tot ziens op Kerstavond!

 

José Terhorst en Jos Jørgensen

 

 
 [okt-2016] Uitnodiging afscheid Riet Mulder-Borg
geschiedenis

 

Uitnodiging

 

Na 5 jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest,

zal onze pastoraal werkster Riet Mulder-Borg in verband met het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd haar werkzaamheden in onze parochie beëindigen.

 

We nemen als Emmanuelparochie afscheid van Riet in een speciale viering op

vrijdag 25 november 2016, aanvang 19.00 uur in de H. Hart van Jezus kerk te Lemelerveld, Posthoornweg 6

 

U wordt van harte uitgenodigd voor deze afscheidsviering.

 

Na de viering bent u van harte welkom in het parochiecentrum,
waar een kopje koffie klaar staat en u persoonlijk afscheid kunt nemen van Riet.

 

Hopende u daar te ontmoeten.

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie

 

De uitndigingsbrief vindt u HIER

 
 [okt-2016] Jaarkalender Jongerenpastoraat
geschiedenis

Klik HIER voor de jaarkalender van het jongerenpastoraat

 
 [sep-2016] Kerkblad Herfst 2016
geschiedenis

 

Klik HIER voor het kerkblad Herfst 2016

 

 
 [aug-2016] Uitnodiging presentatieviering
* Viering voor kinderen ( en grote mensen)

 

Uitnodiging

 

Voor de presentatieviering van

 

Pastoraal werkster mw. Marga klein Overmeen

en

kandidaat-priester, diaken Johan Rutgers

 

 

 

 

Per juni 2016 zijn door kardinaal Eijk,  pastoraalwerkster mw. Marga klein Overmeen en kandidaat-priester, diaken Johan Rutgers benoemd tot pastores in de Emmanuelparochie.

 

Op donderdag 8 september a.s. om 19.00 uur worden

zij tijdens een feestelijke viering, in de H. Cyriacus kerk, Wilhelminastraat 21 te Dalfsen,

gepresenteerd door vicaris  R.G.W. Cornelissen.

 

Na afloop van de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze pastoraalwerkster mw. klein Overmeen en diaken Rutgers in het parochiehuis van Dalfsen, Emmastraat 21.

 

U wordt van harte hiervoor uitgenodigd.

 

 

Het bestuur en pastoresteam van de Emmanuelparochie

 

 
 [jun-2016] Parochieblad zomer 2016
geschiedenis

Via deze LINK is het parochieblad ‘zomer 2016’ te vinden.

 
 [jun-2016] Bezoek aan Abdij van Berne
geschiedenis

Op zaterdag 9 april hebben 17 parochianen van St.Stephabus uit Hardenberg een bezoek gebracht aan de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther.

Klik HIER voor het verslag met foto’s

 
 [jun-2016] Nieuwsbrief Emmanuelparochie juni 2016
geschiedenis

Klik HIER voor de Nieuwsbrief Emmanuelparochie juni 2016

 
 [jan-2016] 45 jarig jubileum St. Cecilia koor
geschiedenis

45 jarig jubileum St. Cecilia koor

Klik HIER voor het verslag met foto’s

 
 [nov-2015] DANK-JE-WEL AVOND 2015
geschiedenis

DANK-JE-WEL AVOND 2015 

Zaterdag, 31 oktober, hebben we voor al onze vrijwilligers, een gezellige avond georganiseerd. Dit doen we eens in de twee jaren, om al degenen zich die belangeloos inzetten voor onze geloofsgemeenschap, te bedanken voor deze inzet.

 

Nadat iedereen aanwezig was en voorzien van een kopje koffie met wat lekkers, hield José een welkomstwoordje, waarin zij trots de nieuw geïnstalleerde beamer

met scherm mocht onthullen. Deze konden wij aanschaffen met een deel van het geld van een legaat van Lenie Scholten.

 

Om de beamer officieel in gebruik te nemen, hebben we het spel Ik hou van Holland gespeeld: het populaire tv-spel met Linda de Mol, natuurlijk aangevuld met onderdelen uit onze eigen kerk. Het zorgde voor veel gelach, rivaliteit en meningsverschillen, waarbij de jury niet al te streng was. Kortom veel plezier.

Het spel eindigde in een gelijkspel van twee groepen spelers. Dus moest er nog een afvalronde gespeeld worden, waarna team groen de uiteindelijke winnaar was.

Ze ontvingen, geheel in stijl, een sleutelhanger met een paar klompjes.

 

Pastor Hermens kreeg als taak om aan het einde van de avond lootjes te trekken voor de winnaars van de paaskaarsen. Dit jaar waren de gelukkigen, Wil Lobbes en Tineke Kok. Gefeliciteerd met deze mooie prijs.

 

Uit de reacties hebben we begrepen dat alle aanwezigen hebben kunnen genieten van een fijne avond.

 

Tot onze grote spijt waren er enkele mensen door ziekte verhinderd om te komen. We hebben ze gemist en bij deze wil de Locatieraad ook hen alsnog heel hartelijk bedanken voor alles wat zij doen en gedaan hebben voor onze geloofsgemeenschap.

 

De Locatieraad en de profieldragers.

 

Dank-je-wel-2015-01.jpg

 
 [sep-2015] 25-jarig jubileum
geschiedenis

25-jarig jubileum Jos Jørgensen

 

Afgelopen zondag, 6 september, werd Jos gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum als kerkmusicus. Hieronder de toespraak van de voorzitter van de locatieraad, José Terhorst.

Dag Jos,

Vandaag wil ik speciaal het woord tot jou richten.We hebben een verrassing voor je.Je bent al (meer dan) 25 jaar hier bij ons toetsenist, piano / keyboard / orgel.

Jouw dochters zaten al een aantal jaren op het kinderkoor waar Tiny Rusken dirigente was en Anielka toetsenist. Toen Tiny stopte, heeft Anielka haar taak overgenomen. Dus waren ze op zoek naar een toetsenist. Bep Bokdam (zij was als vertegenwoordiger van onze kerk aanwezig bij de oecumenische doop van Kirsten in de Hervormde Kerk) vroeg aan Herma toen ze elkaar spraken in de supermarkt in Baalder, ja zo gaat dat vaak, of zij misschien iemand kende die kon spelen. Herma gaf jouw naam door, hoewel je toen meer accordeonist dan pianist was. En zo kwam je hier.
Al die jaren door heb je samen met Anielka het kinderkoor gerund. Jullie hebben samen een mooie tijd gehad met vele leuke uitjes en met veel verkleedpartijen; de kinderen vonden het fantastisch.
Helaas werd het aantal kinderen steeds minder en er ging in januari 2006 een brief naar de ouders waarin werd medegedeeld dat jullie helaas moest stoppen met het kinderkoor.
Een paar maanden later kon je weer je energie kwijt bij een nieuw koor. Poco à Poco. En ook zij zijn samen al weer aardig op weg naar het tienjarig bestaan.
Jos, je speelt niet alleen voor Poco à Poco, maar ook van tijd tot tijd met het gemengd koor, of tijdens vieringen zonder koor.
Inmiddels ben je een geoefend speler geworden op orgel, piano en keyboard. Je doet het nog steeds met veel plezier en we hopen dat je dat nog lang zal blijven doen.

Jos, van harte gefeliciteerd! 
 [aug-2015] Eerste Heilige Communie
geschiedenis

Eerste Heilige Communie

 

Zondag 28 juni was het dan echt zover!

Zeven kinderen van onze geloofsgemeenschap mochten vandaag hun Eerste Heilige Communie doen.

Het kinderkoor 'De Vrolijke Nootjes' begon met het openingslied:

Op het puntje van m'n stoel

Inderdaad, Rixt ten Kate, Stefan Dorman, Leonard Meulenkamp, Dana Hulsegge, Noah Waterink, Daniël Waterink en Manon Meulenkamp zaten ook op het puntje van hun stoel, want het was toch allemaal wel erg spannend!

Eindelijk was de dag aangebroken waar ze zolang naar toe hadden gewerkt onder leiding van José, José en Ine. De dag voor de Eerste Heilige Communie hadden ze heel goed en heel gezellig geoefend met pastor Butti. De kerk was prachtig versierd, de kinderen zagen er prachtig uit: het feest kon beginnen!

Met hun brandende doopkaars in hun hand, kwamen de communicantjes, samen met pastor Wenker en de misdienaars, binnen. Daarna volgde een hele fijne viering, met veel bijzondere momenten voor de kinderen.

Met als hoogtepunt natuurlijk het voor de eerste keer aan tafel gaan bij Jezus.
Aan het einde van de viering kregen de kinderen een aandenken namens onze geloofsgemeenschap; een prachtig kruisje! Nog even samen op de groepsfoto en dan naar huis, waar het feest verder gevierd werd.

Het was fijn dat, na een aantal jaren, de Eerste Heilige Communie weer in onze eigen kerk werd gevierd! 
 [dec-2014] Kerstwens
geschiedenis

WIJ WENSEN U ALLEN EEN

 

ZALIG KERSTMIS

 

EN EEN

 

GEZEGEND 2015

 

Wij willen langs deze weg ook de vele vrijwilligers

van onze geloofsgemeenschap

heel, heel hartelijk bedanken

voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar!!


 
 [dec-2014] Bericht van het bestuur
geschiedenis
Extra vieringen in de kerstperiode
 
Dinsdag 16 dec. om 19.00 uur :

Viering van verzoening in Dedemsvaart
 
Kerstavond 24 dec. om 17.00 uur
Kinderkerstviering met José en Jos
 
Kerstavond 24 dec. om 21.00 uur
Communieviering met pastor Gunnink en Poco à Poco
 
Eerste kerstdag 25 dec. om 11.00 uur
Eucharistie met pastoor HermensStephanuskoor en tevens kindernevendienst
 
Tweede kerstdag 26 dec. om 10.00 uur
Gezamenlijke viering in Dedemsvaart

 Kerstviering kinderen
Op kerstavond is er om 17:00 uur een viering speciaal bestemd voor de kinderen.
Grote mensen zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd.
Aan de hand van een prachtige powerpoint wordt het al oude verhaal verteld.
Uiteraard met vrolijke liedjes tussendoor.
We hopen dat we veel kinderen mogen begroeten!!
 
Nieuwjaarsreceptie zondag 11 januari 2015
We willen alle parochianen van harte uitnodigen om elkaar op zondag 11 januari 2015 na afloop van de viering, waarin pastor Anton ten Klooster voor zal gaan,
het allerbeste toe te wensen voor 2015. Uiteraard onder het genot van.........
We hopen dat we veel parochianen persoonlijk een gezond en voorspoedig 2015 zullen kunnen wensen. Er is dan ook een kindernevendienst.
 
Eerste Heilige Communie
Zit uw kind in groep 4 en wil het dit jaar graag Eerste Heilige Communie doen?
Of had uw kind in een eerder jaar al de Eerste Heilige Communie willen doen?
 
Om te inventariseren hoeveel kinderen er zijn die dit jaar de Eerste Heilige communie zouden willen ontvangen, willen wij de ouders/verzorgers vragen dit door te geven aan:
Herma Jørgensen:  tel. 26 17 29 of email gjh.jorgensen@home.nl
 
Als we het aantal kinderen weten, kunnen we gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 
We willen u dan ook vriendelijk vragen te reageren vóór 10 januari 2015.
 
 
 [mei-2014] Heilig Vormsel 2014!
geschiedenis
Nog een paar weken en dan is het zover!
Op 18 mei zullen de vijf jongeren van onze geloofsgemeenschap het Heilig Vormsel ontvangen van mgr. drs. H.W. Woorts.
Dit doen ze samen met de jongeren van Slagharen en De Belte en het vormsel vindt dan ook plaats in Slagharen.
De voorbereidende lessen zijn bijna afgerond. Het waren leuke avonden met hele enthousiaste jongeren!
Alison, Anna, Daimon, Jorinde en Kevin hebben zich op 23 maart voorgesteld aan de geloofsgemeenschap van Hardenberg.
Dit gebeurde tijdens een mooie viering waarin pastor Mulder voorging. Het thema van deze viering was Bron van levend water.
Vijf waterdruppels met op elk een foto van een vormeling hangen dan ook bij ons in de kerk tot aan het vormsel.
Op deze manier weet onze geloofsgemeenschap wie er vormsel doen, ook al is dit helaas niet meer in onze eigen kerk.
Zaterdag 29 maart hebben de jongeren al kennis kunnen maken met de vormheer.
Het was een gezellige ontmoeting waarin, naast uitleg van de vormheer, ook veel vragen gesteld werden.
Daarna hebben ze allemaal de Domtoren beklommen, een vermoeiende maar fantastische ervaring!
We wensen Alison, Anna, Daimon, Jorinde en Kevin een fijne dag zondag 18 mei.

 
 [apr-2014] Workshop Palmpaasstok maken!
geschiedenis

 
 [mar-2014] Zomerkampen
geschiedenis
Klik op de foto voor een vergroting
 
 [mar-2014] Overlijdensbericht Martha Nieuhoff
geschiedenis

Zaterdag 8 maart bereikte ons het droevige nieuws dat op de leeftijd van 67 jaar is overleden

 

Martha Gemma Maria Nieuhoff – Scholte

 

Op 26 december 2012 deden de eerste symptomen zich voor.

Het duurde daarna bijna een jaar voor de definitieve diagnose gesteld werd.

Begin december kreeg Martha te horen dat er geen hoop op herstel meer was.

 

Martha is al die tijd liefdevol verzorgd door haar gezin.

 

Op 23 januari hebben we afscheid moeten nemen van haar man Gerrit Jan,

die een week daarvoor plotseling was overleden, ook op de leeftijd van 67 jaar.

 

Martha heeft veel voor onze geloofsgemeenschap gedaan en betekend; ze zal zeer gemist worden.

 

Wij wensen Rolf, Martine, Martijn, Thijme en verdere familie veel sterkte toe.

 

De afscheidsviering zal plaats vinden op donderdag 13 maart om 13.00 uur,

in deze kerk, waarna Martha ter ruste gelegd zal worden gelegd

op de Algemene Begraafplaats te Gramsbergen.

 

Enkele woorden van troost.

Gedicht

 

Als jullie haar naam in het zand hadden geschreven,hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.

Als jullie haar naam in een boom hadden gegrift, was de schors met de tijd vergaan. 

Als jullie haar naam in marmer hadden gekapt,was de steen na veel tijd gebroken.

Maar jullie hebben haar naam in jullie hart geborgen,daar wordt hij voor de eeuwigheid goed bewaard.

 
 [feb-2014] Wereldgebedsdag
geschiedenis
Op vrijdag 7 maart a.s. is er in onze kerk Mulderij 10 te Hardenberg een viering in het kader van de Wereldgebedsdag. De organisatie is in handen van het Comité Wereldgebedsdag Hardenberg met medewerking van de Heemser Cantorij. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan nu 170 landen deelnemen. Al sinds 1929 doet Nederland mee.

Het thema dit jaar is “Bron van Leven”. 

De viering is voorbereid door vrouwen uit Egypte.

De aanvang is 19.30 uur.

 
 [nov-2013] Bedankt dankjewelavond
geschiedenis

BEDANKT !


DANKJEWELAVOND 11 OKTOBER 2013

 

Zoals gebruikelijk bedanken we eens in de twee jaar al onze vrijwilligers voor hun inzet in onze geloofsgemeenschap.

Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat we een bloeiende geloofsgemeenschap zijn én kunnen blijven.

Een dankjewel is dan ook zeker op zijn plaats!!

Vrijdag 11 oktober was het dan weer zover.

De catering was wederom in handen van Piet en Fred, de hapjes waren gemaakt door de locatieraad en profieldragers.

Dit jaar speelden we oud-Hollandse spelletjes onder leiding van Herman Beukeveld, tevens bedenker en maker van al deze prachtige spelletjes.

De vrijwilligers werden in groepjes ingedeeld en 'De Spelen' begonnen. Met veel plezier testten de vrijwilligers hun behendigheid in stokkies griep'n, zwientie gooien, spijker poepen, knikkeren, sjoelen en nog veel meer.

Ook de paaskaarsen van 2011 en 2012 werden verloot.

Dit jaar waren Toos Gerelings en Herman Kok de gelukkige winnaars. Pastoor Hermens overhandigde de kaarsen, nadat hij deze eerst gezegend had. Een mooi gebaar.

We kunnen terugkijken op een gezellige dankjewelavond!

Hieronder volgt een sfeerindruk van de avond.

 

Alle gemaakte foto's van die avond staan op een dvd.

Deze is à 2 euro per stuk te bestellen middels de lijst

op het prikbord in de kerk. 
 [sep-2013] Kindernevendiensten 2013
* Viering voor kinderen ( en grote mensen)

 
 

 

KINDERNEVENDIENST

 

Op de volgende data zal er, tijdens de viering van 11:00 uur,

een kindernevendienst worden gehouden in onze kerk.

 

Met dank aan Marlon Scholten, Leonie Helthuis

en Sander Engels

 

 

15 december 2013

25 december 2013

5 januari 2014

2 februari 2014

2 maart 2014

20 april 2014

18 mei 2014

15 juni 2014

 

 

Tip: Noteer de data vast in uw agenda!

 
 [sep-2013] Regiocursus ORIËNTEREN IN HET KATHOLIEKE GELOOF
* Viering voor kinderen ( en grote mensen)

 

REGIOCURSUS “ORIËNTEREN IN HET KATHOLIEKE GELOOF”

Vraagt u zich wel eens af wat er in de katholieke kerk allemaal is te zien? Wilt u wel eens meer weten over de sacramenten? De rituelen? De opbouw van een viering? Hoe zit het kerkelijk jaar in elkaar? Wat staat er in de Bijbel over het Volk Gods en Jezus van Nazareth?

De pastores van de parochie Emmanuel bieden ook het komende winterseizoen bovengenoemde cursus aan. De cursus is bedoeld voor parochianen, die zich wat meer willen verdiepen in de gewone dingen van onze kerk en ons geloof. De cursus is ook geschikt voor hen die niet katholiek zijn, maar erin geïnteresseerd zijn en er nader kennis mee willen maken.

De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het parochiecentrum van Dedemsvaart.

De volgende thema’s komen daarin aan de orde:

Datum

Thema

Inleider

29 oktober 2013

Kennismaking: Wat is geloven en waarin geloven mensen?

G. Noordink

5 november

Openbaring: God van Israël is de God van hemel en aarde

J. Butti

19 november

Israël als volk Gods
Het Oude Testament

J. Butti

3 december

Jezus van Nazareth
Het Nieuwe Testament

R. Mulder

17 december

Gods Volk onderweg: de kerk door de jaren heen

J. Butti

7 januari 2014

Interactieve avond

C. Broekhoff

21 januari

Rondleiding door de kerk

G. Noordink

4 februari

De Kerk, lichaam van Christus
Bidden, rituelen en kerkelijk jaar

A. Wenker

11 februari

De Kerk, lichaam van Christus
Sacramenten en ambten

H. Hermens

11 maart

Opbouw van vieringen

L. Gunnink

25 maart

Diaconie, Caritas
en evaluatie

L. Gunnink

Voor de hele cursus wordt een bijdrage gevraagd van € 20,= per deelnemer.

Dus, wilt u meer weten over het katholieke geloof of denkt u erover om katholiek te worden, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan (liefst vóór 15 oktober a.s.) bij een van de pastores of bij de secretaresse van het Pastoaal Team:

Brigitta Seekles-Huinink, p/a Canadastraat 26, 8141 AC Heino,

of per e-mail: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

 

 
 [jun-2013] Brief van de Emmanuel Parochie
geschiedenis

 q

Ommen, 06-06-2013

Geachte parochianen,

 

Zoals u wellicht in de kranten hebt kunnen lezen wordt de parochie Thomas à Kempis uitgebreid met de parochie H.Norbertus. Dit heeft alles te maken met het tekort aan priesters en de moeilijke financiële situatie waarin zij verkeren. Gevolg van dit alles is een reductie van de pastorale ondersteuning en de onvermijdelijke sluiting van een aantal kerken.

Wij als uw parochiebestuur en pastoraalteam leven ontzettend met hun mee en wensen allen veel sterkte in de voor hen moeilijke situatie.

En dan kom ik uit op de vraag hoe staat het met onze Emmanuelparochie.

Het pastoraal team, de pastoraatsgroepen, de locatieraden en het bestuur zijn positief over het afgelopen jaar.

Positief over de wijze waarop ons verjongde en vernieuwde pastoraalteam zich inzet voor onze parochianen.

Positief over het geleverde werk door alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze geloofsgemeenschappen.
Positief over onze financiën. Een positief resultaat over 2012 is mede het gevolg van het feit dat elke geloofsgemeenschap verantwoordelijk is voor zijn eigen voortbestaan, uw financiële bijdrage is ook bestemd voor uw eigen geloofsgemeenschap. Daarnaast proberen de locatieraden in samenwerking met het bestuur goed te letten op de centen, gericht op de toekomst van de parochie.

Over een reductie van ons pastoraalteam of kerksluitingen wordt niet gesproken en daar is ook geen reden voor. Als wij met elkaar en dan bedoel ik alle parochianen onze schouders er blijven onderzetten komt het best goed en gaan we met een goed gevoel de toekomst in.

Dus als er een beroep op u gedaan wordt aarzel dan niet, stap er in het is een verrijking voor je eigen leven en dat voor onze gemeenschappen en je wordt er echt niet minder van.
U bepaalt mede het voortbestaan van uw geloofsgemeenschap, van uw kerk.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton Hoogenboom

 

Get.

Vice-vz Parochiebestuur Emmanuel

 
 [mei-2013] Reis mee naar Taizé
geschiedenis
Reis mee naar Taizé van 7 – 14 juli

Kosten: 190,==
voor reis en verblijf.voor jongeren vanaf 15 jaar
 

Info bij

Clazien Broekhoff, jongerenpastor

jpsalland@live.nl

Mob.: 06 8320 2244

 
 [mrt-2013] wekelijkse preek van Joop Butti op internet
geschiedenis
Pastoraal werker Joop Butti heeft zijn preek wekelijks op internet staan.
Om nog eens rustig na te lezen, want zijn preken steken altijd zeer goed in elkaar. Dus zeker de moeite van het nalezen waard!!

De website vind u HIER


 
 [jan-2013] 30 jaar verlies en verwerking
geschiedenis

Kan een verlies een krachtbron worden?

 

Het project “Verliezen-Verwerken” is 30 jaar geleden begonnen en heeft sinds 1983 in sterke mate bijgedragen aan vele veranderingen in het omgaan met verlies en rouw en daarmee aan het samen leven van mensen. Aan vele duizenden mensen is aandacht geschonken. Rouwenden kregen de ruimte om op eigen wijze met hun verlies om te gaan. We kijken achterom maar ook vooruit: “Hoe heeft de aandacht voor rouw en verlies mensen weer kracht en zin gegeven en daarmee bijgedragen aan de kwaliteit van (samen) leven?”

Onder leiding van pastor Marinus van den Berg verdiepen we de ervaringen die we hebben opgedaan in verschillende activiteiten. Daarmee komen we uit bij onze dromen en plannen voor de ondersteuning van mensen met een verlies. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 maart 2013 van 13.30 uur tot 17.00 uur in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7,  7641 BJ te Wierden.

Kosten voor deelname zijn € 15,- voor beroepsmatig geïnteresseerden en € 5,- voor rouwenden en vrijwilligers. Aanmelding bij het KCWO: josewijering@kcwo.nl

 

Rouw hoort bij het leven.

Als je ruimte krijgt om te rouwen, kun je verdriet sneller ‘verweven’.

De samenleving kan leren van rouw: je voelt wat van waarde is.

 
 [jan-2013] Benoeming nieuwe Pastoor Emmanuelparochie
geschiedenis

Met vreugde maakt het bestuur van de Emmanuelparochie bekend dat de bisschop heeft besloten om per 1 februari 2013
de zeereerwaarde heer Hans Hermens, nu nog pastoor van de parochie St Benedictus te Elst - Overbetuwe, te benoemen
tot pastoor van onze Emmanuelparochie. 


Tijdens een plechtige Eucharistieviering op zaterdag 9 maart om 11:00 uur in de H. Alphonsus kerk te Slagharen zal pastoor
Hans Hermens  door vicaris Cornelissen worden geïnstalleerd. In deze viering zullen alle geloofsgemeenschappen zich presenteren
aan de nieuwe pastoor.
Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 


In de periode tussen 1 februari en 9 maart zal de pastoor Hans Hermens zich oriënteren binnen de Emmanuelparochie en zal
zijn verhuizing naar de pastorie in Ommen worden geregeld.


Het pastorale team en het bestuur zijn zeer ingenomen met deze benoeming. 

Hartelijke groet,


Het bestuur van de Emmanuelparochie


 
 [dec-2012] Parochieblaadje Kerst 2012
geschiedenis
Klik HIER voor het parochieblad Kerst 2012 (1Mb)

 
 [dec-2012] Anielka krijgt zilveren Gregorius speldje
geschiedenis

Hardenberg, 2 december 2012

Lieve mensen,

Sint Nicolaas, onze Goedheiligman
kwam een poos terug met een goed plan!
Hij zei: 'Ik maak een schitterend gedicht!'
Het waarom wordt u zo toegelicht.

Poco à Poco bestaat al ruim zes jaar
uit zo'n 18 enthousiaste zangers bij elkaar.
Eens per twee weken wordt er gerepeteerd,
en dat doen ze echt heel gemotiveerd

Jos, de toetsenman, speelt op zijn keyboard
al vele, vele jaren een vrolijk akkoord.
En Anielka, onze onvolprezen dirigent,
zwaait met haar stokje, heel fervent

Ze doet het met zo'n grote overtuiging.
Dat verdient, volgens Sint, een diepe buiging!
Maar is een buiging eigenlijk wel genoeg?
Dat is wat Sint Nicolaas zich afvroeg.

Want is het niet zo dat Anielka al 25 jaar
zich met hart en ziel inzet en altijd is daar?
Dat verdient toch meer of heb ik het mis?
Even overleggen met onze Gregorius

Ja, voor 25 jaar dienst wordt je beloond
en word je nu met een speldje gekroond!
Anielka, het enige wat mij nog rest
Anielka bedankt; blijf doen wat je doet het best!!

Lieve Groetjes
Sint Nicolaas

anielka
 
 [okt-2012] Overlijden Anton van der Geest
geschiedenis
 
 [jun-2012] Eucharistisch Centrum Ommen
geschiedenisOmmen, 27-05-2012
Geachte medeparochianen,

Nu de rust van alle verwikkelingen rond de fusie en andere nare zaken is wedergekeerd komen we op een ander punt elkaar weer tegen. Nadat de fusie een feit was heeft de bisschop middels een brief laten weten dat in elke parochie een eucharistisch centrum moet komen waarin elk weekend de Eucharistie gevierd MOET worden.

Welnu, voor onze parochie is Ommen aangewezen als eucharistisch centrum, dit aanwijzen is zonder advies of inspraak van het pastoraal team en uw parochiebestuur tot stand gekomen.
U zult begrijpen dat wij hier zeer ontstemd op hebben gereageerd, eerst naar onze pastoor en later richting Vicaris Cornelissen echter zonder resultaat.

Tijdens ons kennismakingsbezoek aan de bisschop op 25 januari j.l. hebben wij aangegeven hoe wij in onze uitgestrekte parochie de Eucharistievieringen eerlijk verdelen over onze 11 geloofsgemeenschappen rekening houdende met de mogelijkheden van ons pastoraalteam en de inzet van waarnemend pastoor Cornelissen.

Ondanks onze argumenten heeft de bisschop besloten toch vast te houden aan het eucharistisch centrum in Ommen. Op 26 maart j.l. hebben wij de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen bijeen geroepen om hierover te praten met vicaris Cornelissen. Het was een zeer emotionele bijeenkomst. Naar aanleiding van deze bijeenkomst en na intern overleg met vicaris Cornelissen is besloten dat de totstandkoming van het eucharistisch centrum in onze parochie per 1 januari 2013 zal ingaan. Dit is een jaar later dan gepland en gewenst door de bisschop. Dit alles heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari in Ommen elke zondag de Eucharistie gevierd wordt en dat de overige 2 Eucharistie vieringen van het weekend verdeeld gaan worden over onze 10 andere geloofsgemeenschappen.
Dit heeft een zeer grote invloed op het goed functioneren van de overige geloofs-gemeenschappen en zeker wat betreft het verzorgen van de vieringen. Wederom zal er veel gevraagd worden van ons pastoraalteam en de vele vrijwilligers die de vieringen ondersteunen.

In oktober a.s. zal er gepland worden voor de 1e helft van 2013 en ons pastoraalteam zal er alles aan doen, in overleg met de pastoraatsgroepen, om e.e.a. zo goed en eerlijk mogelijk in te plannen. Wel is voor ons duidelijk dat er niet getornd zal worden aan plaatselijke gebruiken en feesten waarbij de Eucharistieviering als begin van een feest een voorwaarde is.

Nogmaals uw parochiebestuur vindt het ontzettend jammer dat we op deze manier moeten werken aan de opbouw van onze parochie maar samen met het pastoraalteam en u allen zullen we aan de slag moeten en ons niet laten kisten door deze voor ons ondoordachte regels.

  
Met vriendelijke groet,
Ton Hoogenboom
Vice-voorzitter Parochiebestuur Emmanuel
 
 [feb-2012] De eerste echte Emmanueldag
geschiedenis

De eerste echte EMMANUELDAG

 
Zaterdag 11
Februari is het Emmanueldag.

Alle parochianen van de 11 geloofsgemeenschappen zijn dan van harte welkom in de H. Hartkerk, Posthoornweg 5, 8152 AZ te Lemelerveld.

Het is een dag voor ontmoeting en bemoediging in een ontspannen sfeer.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 u.      Eucharistieviering

12.00 u.      Koffie en broodjes

13.15 u.      Keuze uit 2 activiteiten:

                   een wandeling met een bepaalde inhoud in de omgeving van de kerk

                   gospel zingen in de kerk met deskundige begeleiding

14.15 u.      Pauze

14.45 u.      Presentatie van het gospel zingen en het verhaal vanuit de wandeling

 

            Aansluitend een hapje en een drankje, opgeluisterd door

          BIG BAND EMMEN, waarin ook pastor Butti speelt.


                              U KOMT TOCH OOK?
 
 [jan-2012] Voorleesbrief 4e zondag vd Advents
geschiedenis
De voorleesbrief van de 4e zondag van de Advent vindt u HIER
 
 [nov-2011] Jubileum 25 Jaar St. Stephanus
geschiedenis

Jubileum 25 Jaar St. Stephanus


24 Oktober 2011 was het 25 jaar geleden dat de RK Parochie  St. Stephanus te Hardenberg zelfstandig werd.
Kardinaal Simonis bevestigde dit toen per bisschoppelijk decreet.
Om dit te vieren hielden wij zaterdag 5 november een jubileumviering waaraan vele parochianen deelnamen. Thema van de viering was “Behouden Vaart”. Inzet, verbondenheid, samenwerking en geloof zijn nodig om varend op weg te zijn naar een inspirerende toekomst.          Dit werd gesymboliseerd door een luchtballon voorin de kerk.                                                                                               
Aansluitend was er een feestelijke avond in De Schakel, waarbij vele herinneringen werden opgehaald. Meegebrachte oude krantenknipsels en foto’s hielpen daarbij. Tevens werden er twee paaskaarsen verloot. Ellen v.d. Belt bracht met haar zang en muzikale begeleiding sfeer in de avond. Ook was er een optreden waarin het koor Poco a Poco het vrijwilligerswerk binnen de parochie op vrolijke wijze belichtte.
Al met al een mooi jubileum om op terug te kijken.

 
 [mei-2011] Passiespelen Hertme
geschiedenis
passiespelen
 
 [mei-2011] Even voorstellen: José Terhorst
geschiedenis
Even voorstellen: José Terhorst

Op 11 maart j.l heeft in Slagharen de oprichtingsviering van de Emmanuel parochie plaatsgevonden. Onze geloofsgemeenschap heeft nu dus geen parochiebestuur meer, maar een locatieraad.
Ik las dat er vacatures waren in het parochiebestuur en  in de locatieraad. Ongeveer een half jaar geleden ben ik definitief gestopt met werken en nu wilde ik wel weer m’n steentje bijdragen.
Na een gesprek met Jos Karperien heeft hij mij gevraagd om voorzitter van de locatieraad te worden. Dat was nu niet meteen het eerste waaraan ik zelf gedacht had, maar blijkbaar had men wel vertrouwen in me.
Voorzichtig ja gezegd en inmiddels de eerste vergadering bijgewoond.
Dus nu definitief JA.
 
Maar wie is nu dan de nieuwe voorzitter?
Mijn naam is José Terhorst.
Veel mensen zullen me wel kennen. Ik ben al erg lang actief in onze parochie.
Jan en ik zijn hier in 1980 komen wonen. Twee jaar later werd ik gevraagd voor wat toen de “tekstgroep” heette. Samen met de pastor vieringen maken voor jongeren.
De ene periode was ik wat actiever dan de andere. Ook heb ik al eens in het bestuur van onze parochie mogen zitten. Helemaal vreemd is het daardoor niet voor me. De laatste jaren ben ik alleen lekenvoorganger geweest en namens de groep coördinator richting regionale samenwerking. (de Belte, Slagharen, Dedemsvaart en Hardenberg).
Eens in de veertien dagen probeer ik mee te zingen met ons koor Poco a poco. Wat vooral erg leuk is en waar je de saamhorigheid van onze geloofsgemeenschap aan den lijve ondervindt.
 
Ik neem mijn taak als voorzitter serieus en wil proberen de belangen van onze parochianen zo goed mogelijk te behartigen. Samen met de andere leden van de locatieraad en pastoraatsgroepen willen we basisvoorwaarden scheppen om met alle parochianen samen een werkelijke geloofsgemeenschap te vormen.
 
Rest mij nog Jos Karperien heel hartelijk te bedanken voor zijn inzet als vice-voorzitter. Jos, je hebt veel werk verzet, samen met het parchiebestuur, met name de laatste jaren voorafgaande aan de fusie. Dank je wel en geniet van de extra vrije tijd die je nu krijgt.
 
Tot slot wil ik nog aangeven dat onze locatieraad nog een vacature heeft!!!
We zijn op zoek naar een secretaris. Wie o wie wil deze taak op zich nemen?

 
 [mei-2011] Even voorstellen: José Broersen
geschiedenis
Even voorstellen: José Broersen

Mijn naam is José Broersen.
Ik zit nu al een tijdje in het bestuur, maar ik had mij nog niet voorgesteld.
Toen ze mij benaderden of ik in het bestuur zou willen komen, omdat er in korte termijn verschillende vacatures vrij kwamen. Dacht ik gelijk aan de vacature van Penningmeester dat lijkt mij wel iets. Na de geboorte van mijn jongste kinderen ben ik gestopt met werken en zo houd ik het toch nog een beetje bij.
Ik ben getrouwd en heb vier kinderen. Kevin de oudste is 8 en Lars, Sita en Iris zijn net 7 geworden.
Sinds 2001 wonen wij in Hardenberg. Wij zijn naar Hardenberg verhuisd omdat wij dichter bij onze familie en vrienden wilden wonen. Die wonen namelijk allemaal in de gemeente Emmen, waar wij dan ook vandaan komen. Voordat wij naar Hardenberg zijn verhuisd hebben wij nog een tijdje in Zwolle gewoond.
Bij financiële vragen kun je mij bellen (het liefst in de avonduren). Mijn nummer is 0523 – 260804. Dit nummer staat ook voor in ons parochie boekje.

 
 [mei-2011] Even voorstellen: Piet van der Burg
geschiedenis
Even voorstellen: Piet van der Burg

Doordat Mark Engbersen een nieuw baan in Schiedam heeft is het voor Mark niet meer mogelijk zijn functie als profieldrager Gemeenschapsopbouw uit te voeren.
Ik ben gevraagd deze functie van hem over te nemen en hierbij wil ik mij dan even aan u voorstellen.
Ik ben Piet van der Burg en sinds 1990 woonachtig in Hardenberg en getrouwd met Joke. Wij zijn ouders van zoon Johan en dochter Lennie en trotse grootouders van kleinzoon Yoerie.
Joke is lid van het kerkkoor en zelf ben ik al zo’n 15 jaar een van de kosters.
Het taakveld Gemeenschapsopbouw omvat de volgende werkgroepen c.q. vertegenwoordigingen in de volgende organisaties:
-        wijkcontactpersonen
-        parochieblad
-        feestcommissie
-        ledenadministratie
-        technische commissie
-        website
Mark heeft binnen de pastoraatgroep aangegeven dat hij in mij een goede vervanger gevonden heeft en ik hoop dat, natuurlijk met steun van allen, waar te kunnen maken.

 
 [apr-2011] Parochieblad Pasen 2011
geschiedenis
 
 [nov-2010] 40-jarig jubileum St Cecilia koor
geschiedenis
40 jarig jubileum St Cecilia koor 

Deze maand bestaat het St Cecilia koor uit Hardenberg 40 jaar. Deze mijlpaal werd afgelopen zondag in een feestelijke viering in de RK St Stephanuskerk gevierd, met tal van extra liederen die niet alleen blijkgaven van de voltalligheid (26 leden) maar zeker ook van de kwaliteit die het koor bezit.. Hierbij werden ook 5 bijzondere onderscheidingen uitgereikt, namelijk aan de leden die het koor hebben opgericht en dus al 40 jaar deel uit maken van ‘ons koor’. Dit zijn Lida Lammers, Thea Steur, Bertha van Galen, Mieke Lankrijer en de dirigent Herman Kok.

Pastor Wenker, die op het moment van oprichting zelf net vanuit Ane naar de Missie in het verre Oosten was vertrokken, mocht de jubilarissen de kerkelijke onderscheiding uitreiken: de NSGV eremedaille in goud.

40 Jaar koor, betekent bij dit koor ook 40 jaar kerk, 40 jaar vriendschap en 40 jaar lief en leed delen. Alle koorleden kregen bloemen uitgereikt en na de viering werd iedereen gefeliciteerd, tijdens de  koffie met extra grote koek.

sterviering

sterviering

sterviering

sterviering

sterviering

sterviering

sterviering

stervieringsterviering
stervieringsterviering
stervieringsterviering

sterviering


Toespraak vice voorzitter Jos Karperien

Parochianen,

Het is vandaag feest. Bij binnenkomst heeft u ongetwijfeld de vlag zien wapperen. De dames van het koor zien er fantastisch uit. Het is dan ook wel heel bijzonder wat we vieren.
In dit kader gaan we niet 10, niet 20, zelfs geen 30 jaar terug in de tijd. Nee, we gaan terug naar de tijd van de Apollo vluchten. Naar de tijd waarin Feijenoord nog in staat was de Europacup te winnen. We zitten in het tijdperk Jimi Hendrix. Maar het was ook kennelijk de tijd waarin ons huidige koor is opgericht.
Het was onder andere Herman die aan de wieg stond van ons koor. Ongetwijfeld zal hij in die tijd heel wat hebben geschommeld om er enig ritme in te brengen. Maar volgens mij is dat helemaal goed gekomen.
Ik weet natuurlijk niet wat de inspiratiebron is geweest. Ik sluit bijna uit dat het Jimi Hendrix is, in dat geval was er zeker een gitarist aan het koor toegevoegd.
Wel zijn we de oprichters eeuwige dank verschuldigd en willen het koor hartelijk feliciteren met het jubileum, 40-jarig bestaan van het koor.
40 jaar ons koor betekent ook 40 jaar geloofsgemeenschap, 40 jaar kerk, 40 jaar samenzijn, 40 jaar vriendschap, 40 jaar elkaars successen vieren, maar ook 40 jaar elkaars verdriet delen.
Ik wil dan ook vandaag nadrukkelijk stilstaan bij de koorleden die niet meer onder ons zijn. Ook zij hebben bijgedragen aan wat we ons koor zijn gaan noemen. En daarmee zijn ook zij onlosmakelijk verbonden met onze parochie.
Dit gezegd hebbende naderen we nu een heel plechtig moment. Het heeft de bisschop behaagd enkele jubilerende koorleden op speciale wijze te onderscheiden. Zij zullen worden onderscheiden met de eretekenen van de St. Gregoriusvereniging.
Er zijn twee koorleden met 12,5 jaar lidmaatschap en 5 koorleden met 40-jarig lidmaatschap.
Pastor Wenker, aan u de eer om de eretekenen op te spelden.

 
 [okt-2010] *-viering 17 oktober
geschiedenis
(Be)wegen naar vrede 

Een sterretjesviering  is geen eucharistie en geen communieviering. 
Het is een viering met een geheel eigen karakter.
Een viering waaraan ook de kinderen actief mogen meedoen.

Het thema van deze * Viering was in het kader van de vredesweek: (Be)Wegen naar vrede

Anielka Zak en Jos Jørgensen gingen voor.
Middels het verhaal ‘De bus‘ en de evangelielezing Lucas 10, 1-6 werd duidelijk gemaakt dat wij het land van vrede zelf maken door er samen naar op weg te gaan.

Er werden bussen uitgedeeld. Kinderen en volwassenen konden op de bus schrijven wat ze mee willen nemen op de weg naar vrede.
Alle bussen werden op de weg naar vrede geplaatst en leverde zowel in woord als in beeld een kleurrijk resultaat op.

 

sterviering 
 [okt-2010] Parochieblaadje advent 2010
geschiedenis

Klik HIER voor het digitale parochieblaadje Advent 2010

 
 [sep-2010] 10-10-10: Vicaris Ronald Cornelissen nodigt jullie uit!!
geschiedenis
10-10-10

Vicaris Ronald Cornelissen nodigt jullie uit!!

(voor jongeren vanaf de brugklas t/m 15 jaar!)


zie deze link

 


 
 [sep-2010] 1e Communie 2010
geschiedenis
1e Heilige Communie 2010
 
Op 11 april 2010 hebben in onze parochie in Hardenberg negen kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Het kinderkoor ‘De vrolijke Nootjes’ uit Slagharen  verzorgde de muzikale omlijsting.

De communicantjes, van links naar rechts:
Manon Scholten, Lorenzo de Wit, Sil van den belt, Michiel en Jeffrey Scholten, Job van der Poel , Kevin Broersen en vooraan Parya Barghi en Alison Hulsegge. 
Voorganger:  pastoor Wenker.
 
 [mei-2010] Eerste viering van Anton ten Klooster!!
geschiedenis

Priesterwijding

 

Het is al weer een tijd geleden dat ik voor het laatst in Hardenberg was... Sommigen van u hebben me nog even gezien op Tweede Kerstdag, in Slagharen. Maar sinds ik op stage ging in Denekamp en vervolgens benoemd werd in de parochie HH. Twaalf Apostelen lijkt het alsof ik mijn thuisparochie vergeten ben. Niets is minder waar! In Hardenberg ben ik opgenomen in de Kerk, en ik zie het nog steeds als 'mijn' parochie. Daarom kom ik ook graag de Eucharistie vieren na mijn priesterwijding. Op 13 juni om 11u mag ik de Mis vieren achter hetzelfde altaar waar ik geïnspireerd werd door pastoor Skiba en waar ik van hem mijn Eerste Communie ontving. Dat belooft heel bijzonder te worden en ik zie er heel, heel erg naar uit.

 

Waar ik vooral naar uitzie is mijn priesterwijding op 29 mei in Utrecht. Daar bent u ook allemaal van harte voor uitgenodigd. De viering begint om 10u30 in de st. Catharinakathedraal te Utrecht. Na de wijdingsplechtigheid is er een receptie in de Nicolaikerk, dichtbij de kathedraal. Welkom!

 

Diaken Anton ten Klooster

 
 [mrt-2010] Laatste viering Pastoor Swijnenberg in Hardenberg
geschiedenis
Laatste viering Pastoor Swijnenberg in Hardenberg
  
Afgelopen zondag, 14/03/2010, ging Pastoor Swijnenberg voor in  zijn laatste viering in Hardenberg. Hij gaat binnenkort met pensioen, en gaat dan naar Utrecht verhuizen waar hij nog als 'vrijwilliger' met de kerken in de binnenstad verbonden zal zijn.  Pastoor Swijnenberg kreeg nog een cadeautje uitgereikt van vice-voorzitter Jos Karperien, die daarbij de volgende woorden sprak:

Hardenberg, 14 maart 2010

Pastoor Swijnenberg, parochianen,

Ik sta hier in het kader van het naderend afscheid van pastoor Swijnenberg. Het afscheid zal formeel vorm krijgen op 9 april in Lemelerveld. Als pastoor van het samenwerkingsverband bent u vandaag voor het laatst voorgegaan in Hardenberg. Bij uw benoeming heeft u ongetwijfeld gedacht Hardenberg? Hoe kom ik daar? Welke wegen leiden naar Hardenberg. 

Inmiddels bent u geinformeerd.

Maar ook wij wisten bij uw benoeming niet wie we zouden ontmoeten. We gaan er zo gemakkelijk aan voorbij, maar elkaars pad kruisen is niet vanzelfsprekend. Wij waren kennelijk voor elkaar bestemd. Maar ik kan u verzekeren, het was ons zeer welgevallig.

Iemand als u, die zich vooraanstaand in het leven mag verplaatsen, vindt op zijn weg vele kruispunten. Kruispunten staan in het leven voor ‘het elkaar ontmoeten.’ Ik hoop dat u de ontmoeting met Hardenberg als waardevol heeft ervaren.
Zoals gezegd, onzerzijds is dat zeker het geval.

We hebben u ervaren als krachtig en charismatisch. Deze mensen zijn vaak invloedrijk. Deze invloed heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat reeds nu een nieuwe pastoor is benoemd. Waarvoor hartelijk dank.

ot slot: na het kruisen van ons pad, vervolgt u uw weg en wij de onze. Beiden naderen we een nieuw kruispunt. Nieuwe ontmoetingen, nieuwe uitdagingen. Ik wil u namens de parochie Hardenberg danken voor de ontmoeting die we met u hebben gehad en het ga u goed.

J.H.J. Karperien,
Vice-voorzitter


de 9 communicantjes

de 9 communicantjes

de 9 communicantjes 
 [mrt-2010] Communicantjes 2010
geschiedenis
Presentatieviering communicantjes
  
Op 7 maart hebben de communicantjes van 2010 zich gepresenteerd in de zondagviering.
Onder leiding van Willeke Helthuis en Annie Otten zullen Lorenzo de Wit, Jorinde Scholten, Sil van den Belt, Parya Barghi, Alison Hulsegge , Job van der Poel , Michiel Scholten, Kevin Broersen en Jeffrey Scholten op 11 april hun eerste Heilige Communie ontvangen.
de 9 communicantjes
nee echt, geen dubbele
 
 [dec-2009] Vrijwilligeravond
geschiedenis
Vrijwilligersavond
Zaterdagavond 28 november werd weer de 2-jaarlijkse feestavond (dank-je-wel-avond) voor de vrijwilligers van onze parochie gevierd. Het was een leuke avond waarin de ±65 aanwezigen op een informele manier met elkaar kennis konden maken, maar vooral samen een feestje konden vieren. Sinterklaas kwam nog langs om de vrijwilligers te bedanken. Omdat alle Pieten waren geveld door de griep (niet de Mexicaanse maar natuurlijk de Spaanse) hadden we een inval Piet die weer erg zijn best deed.
Alleen de dichtpiet had nog tijd gevonden om een paar gedichtjes te maken.

Mijn 1e gast die is aangemeld,
is een meisje die nooit is uitgeteld
ik kan haar al 42 jaar welgeteld
en ze is al een echte musicalheld
kom maar naar voren Ellen vd Belt


Met de volgende gast is het nooit balen
En met hem erbij kun je ook nooit verdwalen
Hij is vaak in be weer met allerlei stoffen stalen
Waarna de ook de kerk weer enorm is gaan stralen
Laten we hem dus met een applaus onthalen
natuurlijk:  Piet van Galen


De volgende gast geniet behoorlijk aanzien
en is altijd duidelijk aanwezig bovendien
Hij houdt de parochie in een strak regiem
Het is natuurlijk Jos Karperien


Nu iemand met veel inbreng en durf
Hij kwam naar Hardenberg, toen niet veel meer dan een stapel turf
Maar hij gedroeg zich destijds als grote smurf
Kom maar naar voren Ad vd Wurff


De man houdt niet bepaald van hard-rock
dat bleek toen hij in de parcohie binnen trok
Gelukkig heeft hij een grote hekel aan amok
en wat hij doet klinkt vaak als een klok
Al bijna 40 jaar hanteert hij de diregenten stok
Natuurlijk, Herman Kok
(helaas konden Herman en Tineke niet aanwezig zijn)
___________________________________________________________

Het volgende stel steunt elkaar door dik en dun
echt een stel dat ik niets misgun
Het lijkt of ze alles doen voor de fun
en gaan nog steeds met de snelheid en kwaliteit van een home-run
het gaat nu natuurlijk over Jos en Herma Jörgensen


Wat is ze mooi, een echte hippe
kom maar even op schoot, Anita Snippe
(van Anita wist ik niets, maar Anita op schoot dat willen we allemaal wel!)
___________________________________________________________

Maar ook bij mij gaan de jaren tellen
Ik ga mezelf dan ook niet langer kwellen
Want ik moet nu naar vele andere kindertjes snellen
Dan kunnen jullie allemaal nog wat drinken bij Piet en Fred bestellen
maar voor dat ik ga nog eerst een applaus voor de man die mij steunde door dik en dun: Herman Rusken

___________________________________________________________

Nog een paar andere plaatjes

 
 [nov-2009] Parochieblad Advent 2009
geschiedenis
Parochieblad Advent 2009

Het parochieblad van november en de advent vindt u HIER
 
 [nov-2009] Gelegenheidskinderkoor
geschiedenis
Gelegenheidskinderkoor
  
Tijdens de doopviering van 2 parochiaantjes is voor deze gelegenheid een kinderkoor bijeengeroepen (met 13 kinderen!.

Onder leiding van Lucy en Jos:


Er is ook een filmpje van gemaakt.
De lage resolutie versie (2,7 Mb) vindt u HIER

De hoge resolutie versie (14 Mb) vindt u HIER
(of downloaden met de rechter muisknop en dan 'Doel opslaan als...')


 
 [okt-2009] Feestavond vrijwilligers (dank-je-wel-avond)
geschiedenis

 
 [sep-2009] Uitje met de wijkcontactpersonen
geschiedenis
Uitje met de wijkcontactpersonen

Vrijdag 25 september 2009 zijn de wijkcontactpersonen met als thema  'ontmoetings- en inspiratiedag' naar Mill Hill in Oosterbeek geweest. Deze door Anton en Joke van der Geest georganiseerde dag werd een zeer leuke ervaring met 16 deelnemers. Het programma was als volgt:

 • 8.30 uur, vertrek vanaf de Stephanus Kerk in Hardenberg, met auto’s
 • 9.30 uur, arriveren we dan in Oosterbeek
  We worden  ontvangen door Vader Karel van der Horst, en we drinken koffie.
 • 10.00 uur Eucharistie viering, voorgegaan door Karel van der Horst, met het thema "vrijwilligerswerk"
 • Na de eucharistie viering om ong.11.00 uur , vergadering met de wijkcontactpersonen.
 • 12.30 uur : Lunch (verzorgd door Anton en Joke)
 • Na de lunch , rondleiding door Frijland en het St. Jozefhuis
 • 14.00 uur worden we verwacht bij het nieuwe klooster van de Trapisten zusters.
 • Om 14.15 uur is er een Vespe van ca.15 minuten.
 • Na de Vespe kunnen we als het weer het toelaat een boswandeling maken, en daarna vertrekken we weer naar huis
Klik hier voor meer informatie over MILL HILL

Een rondleiding door het St Jozefhuis
 

Een rondleiding in de kamer van Vader Karel van der Horst

Op weg naar de indrukwekkende begraafplaats van Mill Hill

Door het bos naar het klooster

In de kerk van het nieuwe, dit jaar geopende, klooster


Weer terug van het klooster naar Mill Hill

Er moet altijd iemand de laatste zijn.......


 
 [sep-2009] RECENTE ONTWIKKELINGEN IN PAROCHIEVERBAND N.O.-SALLAND
geschiedenis

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN  PAROCHIEVERBAND N.O.-SALLAND

Zoals u weet heeft de staf van het aartsbisdom Utrecht geruime tijd geleden besloten, dat de parochies per parochieverband ingaande 1 januari 2010 moeten fuseren. De 11 plaatselijke geloofsgemeenschappen, zijnde de huidige 11 parochies, komen dan onder de paraplu van Emmanuel, God zij met ons. We hadden het slechter kunnen treffen.
Dit alles in navolging van het door de toenmalige bisdomraad o.l.v. kardinaal Simonis bepaalde. Redenen van o.a. efficiëncy, de schaarste aan priesters en financiële aspecten zouden daartoe nopen.
De parochies in N.O.-Salland hebben zich gezamenlijk daartegen verzet, omdat het bij ons gewoon nog te goed gaat. Een fusie komt voor ons op dit moment te vroeg. Het is beslist geen onwil, dat we niet van harte instemmen met de voorgenomen fusie. Eerder is het onze zorg en betrokkenheid bij het kerkelijke leven in ons parochieverband. Bovendien zagen we gaarne, dat goed bedoelde opmerkingen en reacties onzerzijds richting het aartsbisdom, wat positiever en met meer interesse voor andere opvattingen tegemoet werden getreden. Wij als vrijwilligers zouden dat zeker waarderen.
Alle parochies hebben een goed kerkgebouw, de financiën zijn op orde, vrijwel alle parochies hebben een goed functionerend bestuur en voldoende vrijwilligers. Het priestertekort wordt door een fusie naar onze mening niet niet opgelost. De inzetbaarheid van pastores kan ook zonder fusie efficiënt plaats vinden.
Wij denken, dat de afstand tot de parochianen door een fusie wordt vergroot en de afbraak versneld.
Dat is ook onze zorg!
Parochies kunnen de bisdomstaf zelf verzoeken om te mogen fuseren. Waarschijnlijk zullen er in ons parochieverband niet veel van de 11 parochies zijn die dat zullen doen.
Als de bisdomstaf desondanks toch besluit, dat er gefuseerd dient te worden, en daar wijst thans alles op, dan zal de bisschop de fusie per decreet opleggen.

De 11 parochies hebben inmiddels besloten een 2-sporenbeleid te gaan volgen, te weten:
 • Spoor 1.
  Inschakeling van de door het bisdom opgerichte Geschillencommissie te trachten het verschil van opvatting met het bisdom over de wenselijkheid van een fusie van parochiebesturen op te lossen. Parochie de Belte heeft daarin het voortouw genomen.
  De bedoelde Commissie heeft, parochie de Belte en het bisdom gehoord hebbende, vervolgens een gesprek geadviseerd tussen het bisdom en de Belte, alsmede parochies die de door de Belte opgestelde brief hebben onderschreven. Dat gesprek heeft duidelijk gemaakt, dat het bisdom slechts een beleidsvoornemen om tot een fusie te komen bekend heeft gemaakt. Pas als de bisdomstaf een werkelijk besluit heeft genomen om tot een fusie over te gaan kunnen parochies desgewenst in beroep gaan. De pastoor dient dan aan te geven, dat hij dat beroep ondersteunt.  Onze pastoor heeft enige tijd geleden laten weten, dat hij dat t.z.t. niet zal doen. Toch zullen er wellicht parochies zijn, die alles willen doen om te trachten een eventuele fusie te voorkomen.
 • Spoor 2.
  De voorbereidingen, nodig voor het realiseren van een fusie gezamenlijk ter hand te nemen. Dit o.a. om te voorkomen, dat er een al te grote achterstand ontstaat met andere parochieverbanden in het aartsbisdom.Deze werkzaamheden bestaan uit een uitgebreide inventarisatie door 4 werkgroepen, waarin alle parochies samenwerken. Bedoelde fase is grotendeels gereed.De daarop volgende werkzaamheden, zijnde het egaliseren van de verschillen tussen de 11 parochies en het realiseren van de  werkelijke fusie  moeten feitelijk nog beginnen. Daarbij zal ook worden getracht door het maken van afspraken (opstellen van een convenant) zoveel als mogelijk van de eigenheid en bevoegdheden van de huidige parochies te behouden. Het is belangrijk, dat de huidige parochies cq. toekomstige geloofsgemeenschappen zich primair verantwoordelijk blijven voelen voor hun eigen voortbestaan. Voor hen dienen er voldoende prikkels en uitdagingen te blijven om ook in de toekomst geïnspireerd te kunnen werken.
Het bisdom heeft bij monde van zijn projectleider aangegeven, dat de eerder genoemde fusiedatum van 1 januari 2010 niet heilig is, mits de parochies naar het oordeel van het bisdom voldoende actief zijn om een fusie mogelijk te maken.
Inmiddels hebben de gezamenlijke parochies aangegeven, dat er met de voorbereiding van de fusie verder wordt gegaan. Zij hebben tot op heden niet aangegeven, dat zij zelf zullen verzoeken om te mogen fuseren. Parochies die op het moment, dat de aartsbisschop per decreet tot een fusie van parochies heeft besloten nog overwegende bezwaren tegen het bisdomplan hebben, kunnen dan besluiten daartegen in beroep te gaan. Dat zal naar verwachting op zijn vroegst eind 2009 zijn.

Tot zover de stand van zaken rond het fusie-gebeuren. Als daartoe aanleiding bestaat zullen wij u nader informeren.

De stuurgroep van het parochieverband N.O.-Salland.


 
 [sep-2009] 40-jarig Priesterjubileum Pastor Wenker
geschiedenis
40-jarig Priesterjubileum Pastor Wenker
 
Zaterdag 29 augustus werd in een feestelijke viering herdacht dat het op 29 juni jl. 40 jaar geleden is dat pastor Anton Wenker tot priester werd gewijd door Mgr. Hendriksen, in de St. Alphonsuskerk, de kerk waarin hij ook gedoopt is.

Klik hier voor de website van Slagharen en bekijk de foto's
 
 [sep-2009] 40-jarig Huwelijk familie Arends
geschiedenis
40-jarig Huwelijk familie Arends
  
Van de familie Arends ontvingen we de aankondiging van de receptie ter ere van hun 40-jarig huwelijk

 
 [aug-2009] Heilig Vormsel 2009
geschiedenis
Heilig Vormsel 2009
  
Onder het mom van 'beter laat dan nooit', hierbij en kort verslag van het Heilig Vormsel 2009.
 
Op zondag 24 mei 2009 was het wederom feest in onze kerk. Zes kinderen ontvingen het Heilig Vormsel van vormheer Patrick Kuipers.
Zij hadden zich goed voorbereid. Zo hadden ze een bezoek gebracht aan de vormheer in Utrecht en hem geïnterviewd. Ook anderen werden geïnterviewd, zoals enkele familieleden  en enkele medeparochianen die in de kerk een actieve rol vervullen. Centraal daarbij stond het hoe en waarom van gevormd worden en wat je kunt doen als vrijwilliger in/voor de kerk.  


De verslagen zijn na te lezen in de vormselkrant:

De kerk was feestelijk versierd en goed gevuld:

Elk van de vormelingen had een eigen voorbede gemaakt welke hij/ zij zelf voorlas:

 

Alle vormelingen legden afzonderlijk hun belofte af en werden gezalfd:

Na afloop een foto van alle vormelingen met pastor Joop Butti en vormheer Patrick Kuipers:

 
 [jun-2009] Help, de Pastoor vertrekt!!
Help, de pastoor vertrekt

Help, de pastoor vertrekt!!

 

Onlangs hoorden we, dat pastoor Swijnenberg binnenkort met emeritaat gaat. We vermoedden wel, dat zijn vertrek een van de komende jaren aan de orde zou zijn. Enigszins verrast waren we , dat   hij ons al zo snel gaat verlaten. Begrijpen doen we het wel.

Immers de laatste tijd heeft hij meerdere keren te kennen gegeven, dat de functie van pastoor van zoveel parochies in deze hectische tijd met het klimmen der jaren wel wat (te) veel van het goede is. Zijn gezondheid speelt daarbij ook een rol.

Door omstandigheden gedwongen heeft hij al eerder gemeend enige taken af te moeten stoten.

Vicaris Cornelissen heeft de pastoor desgevraagd het advies gegeven niet de taken te schrappen, maar de tijd die hij daaraan moest besteden. De pastoor heeft daar over nagedacht en is na rijp beraad tot de conclusie gekomen, dat het schrappen van tijd zijn gemoedsrust niet ten goede zou komen. Je kunt in deze hectische tijd niet een beetje pastoor zijn in zo'n groot parochieverband.

Dat alles overwegende heeft pastoor Swijnenberg besloten op termijn met emeritaat te gaan.

Zoals hij destijds heeft toegezegd wil hij in ieder geval zijn termijn van 5 jaar in zijn huidige functie vol maken. Die 5 jaar zijn op 1 februari 2010 verstreken. Een exacte datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk is zijn afscheid ergens in 2010. We kunnen dus nog even vooruit.

Bedenk echter wel, dat de tijd snel gaat en de molens van het aartsbisdom langzaam malen! Ook het “aanbod” is beperkt. Het is zeker niet eenvoudig om een opvolger te vinden voor een goede pastoor. In overleg met de vicaris en het bisdom zullen we er als stuurgroep alles aan doen om dat te bereiken.

Pastoor Swijnenberg is er nog niet helemaal uit, waar zijn toekomst ligt.  Dat hij een geheel nieuwe start wil maken buiten ons parochieverband is begrijpelijk. Hij aarzelt tussen het Oosten en het Westen van het land.

Namens Oscar Swijnenberg brengen wij aan een ieder zijn hartelijke groet over.

Zijn afscheid zal te zijner tijd natuurlijk de nodige aandacht krijgen.

 

De stuurgroep van het parochieverband N.O.-Salland.

 

 

 
 [apr-2009] 1e Heilige Communie
geschiedenis
1e Heilige Communie
 
Op zondag 19 april hebben 4 kinderen hun 1e Heilige Communie ontvangen, van Pastor Wenker en Pastor Joop (Butti).

Het misboekje met foto's en namen:

De 4 communicantjes:

De kerk was vol:

Het kinderkoor uit Ommen zong (en Gert Jan en Lucy ook!):

De pastors worden bedankt: 
 [mrt-2009] Presentatieviering Communicantjes & Vormelingen
geschiedenis
Presentatieviering Communicantjes & Vormelingen
  
Op zondag 22 maart zijn de 4 communicantjes en 6 vormelingen voorgesteld.

Het fraaie misboekje met foto's en namen:

De 4 communicantjes:

De 6 vormelingen:

De silhouetten:

Het koor; Poco a Poco (en inderdaad, steeds een beetje beter):


 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263210 bezoekers gehad