R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Diaconie

De algemene doelstelling voor het taakveld diaconie luidt:

“Het praktisch uitvoering geven aan de boodschap van Jezus Christus met het oog op het bevorderen van een rechtvaardige en barmhartige samenleving”

Hierbij wordt uitgegaan van de positie van de minst bedeelden, zowel maatschappelijk als economisch. Het taakveld omvat de volgende werkgroepen, c.q. vertegenwoordiging in o.a. de volgende organisaties:

             Ziekenbezoek en nazorg
             Parochiële Charitatieve Instellingen (P.C.I.)
             Unie KBO
             Stichting De Stuw
             de Zonnebloem
             De werkgroep “Samen Delen” jaarlijkse kerstpakketten actie kerken Hardenberg. e.o.
 
Diaconie is binnen de Emmanuelparochie ondergebracht in een Pastoraatsgroep.
Profieldrager Diaconie voor onze voor onze geloofsgemeenschap is:
    Dhr. M.S.H. (Michel) Niemarkt
    tel: (0523) - 649350
 
 Beleidstaken taakveld diaconie
De beleidstaken van het taakveld diaconie zijn:
  • Het vaststellen in welke mate vertegenwoordiging van belang is voor de Geloofsgemeenschap.
  • Het vaststellen en eventueel initiatieven nemen van en voor activiteiten binnen de Geloofsgemeenschap m.b.t. de verschillende werkgroepen, c.q. organisaties.
  • Het ontwikkelen van ideeën van nieuwe groepen.
 
 Uitvoeringstaken taakveld diaconie
  • Het deelnemen aan bijeenkomsten van de vertegenwoordigde organisaties wanneer dit wenselijk is.
  • Het nemen van initiatieven en het behulpzaam zijn bij de activiteiten van organisaties, voor zover deze binnen de Geloofsgemeenschap plaatsvinden.
  • Het participeren in activiteiten van de genoemde organisaties
 
 Werkgroep avondwake
De avondwake is een viering, die plaatsvindt tijdens het proces van rouw en afscheid nemen. Het doel van een avondwake is tweeledig. Allereerst op een adequate manier afscheid nemen van iemand die overleden is. Daarnaast ook een blijk van medeleven geven vanuit de Geloofsgemeenschap aan de nabestaanden.
De werkgroep zal ook assistentie verlenen bij uitvaart en crematie. De werkgroep werkt nauw samen met het taakveld liturgie.
De coördinator van deze werkgroep is:
    Dhr. P.A. (Piet) van Galen
    tel: (0523) - 26 23 06
 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263207 bezoekers gehad